Bjorn Lunden

Leverantörsskuld – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med att värdera företagets leverantörsskulder.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser leverantörsskulder

  • Bilaga 2440A – Leverantörsskulder (moms specificerad)
  • Bilaga 2440B – Leverantörsskulder (moms ej specificerad)

Arbetsgång

✔Stäm av saldot mot leverantörsreskontra eller dylikt.

✔Skulder i utländsk valuta kollas upp. Skulden ska värderas till balansdagens kurs (hänsyn ska dock tas till eventuella terminskontrakt).

✔Bläddra i leverantörsfakturor månaderna kring bokslutsdatum för att upptäcka eventuella periodiseringar. Kontrollera mot lagerinventeringen om något verkar märkligt.

Dokumentation
  • Leverantörsreskontra eller dylikt.


warning Created with Sketch.