Björn Lundén AB

Skattebilaga 2512 - Årets skatt i AB/Ekonomisk förening

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I den här manualen beskriver vi hur du kan ta hjälp av bilaga 2512 till att räkna ut årets inkomstskatt. Vi beskriver också vilka andra bilagor som kommunicerar med 2512 och hur du enkelt hämtar in belopp från dessa.

Se en film:


Vi rekommenderar att du använder nedan bilagor till din hjälp för att beräkna och stämma av de olika skatterna i aktiebolag och ekonomiska föreningar
  • 2110 Periodiseringsfonder
  • 2512 Inkomstskatt
  • 2512INV Skattereduktion Inventarier anskaffade 2021
  • 2513 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
  • 2514 Särskild löneskatt och avkastningsskatt
  • 2510 Skatteskuld (avstämningsbilaga)

Hämta belopp från andra bilagor

För att beräkna årets inkomstskatt kommunicerar bilaga 2512 med dessa bilagor:

  1. 2110 Periodiseringsfonder
  2. 1000/1200 Skattemässiga avskrivningar
  3. 2512INV Underlag inventarier. 

Du hämtar in beloppen via funktionen Hämta som finns i bilagornas funktionspanel (se nedan). Sätt en bock framför de värden som ska hämtas.

1. Periodiseringsfonder

Återföring av p-fond

För att sammanställa företagets periodiseringsfonder används bilaga 2110 Periodiseringsfonder. Eventuell återföring av p-fond hämtas in från bilaga 2110. I bilaga 2110 finns funktionen för beräkning av uppräkningsbeloppet som ska ingå i skatteberäkningen om företaget återför periodiseringsfonder till en lägre bolagsskattesats. Denna uppräkning hämtas in till 2512.

Årets avsättning till p-fond

Skatteberäkningen och beräkningen av årets avsättning till periodiseringsfond görs direkt på bilagan 2512 Inkomstskatt. Bilagan beräknar högsta möjliga avsättning. Du anger önskad avsättning i rutan nedan.

2. Överavskrivningar

Avskrivningar över plan kan beräknas och konteras från bilaga 1000/1200. Beloppet kan hämtas in till nedan ruta.

3. Skattereduktion på inventarier anskaffade 2021

Skattereduktion på inventarier beräknas och konteras på bilaga 2512INV. Underlaget hämtas in till fältet (se nedan) och exporteras sedan till rätt fält på deklarationen i BL Skatt.

Tips för avstämning! För att stämma av bilaga 2512 Inkomstskatt kan du med fördel bokföra företagets inkomstskatt på konto 2512, Inkomstskatt. Bokför du inkomstskatten mot konto 2510 kan du inte använda bilagan som en avstämningsbilaga. Du kan då välja att lämna fältet för konto tomt på bilaga 2512 och bara klarmarkera bilagan.


warning Created with Sketch.