Björn Lundén AB

Avstämning IB skatteskuld/fordran

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Här beskriver vi hur du i arbetet med avstämningen av skatteskuld/skattefordran enkelt stämmer av de ingående balanserna.

Bokförd inkomstskatt, fastighetsskatt/fastighetsavgift, särskild löneskatt på pensionskostnader samt eventuell avkastningsskatt bör stämma med slutskattebeskedet för föregående år.  

Om det avviker måste eventuell differens bokföras. Det görs på innevarande räkenskapsår mot följande konton i resultaträkningen:
 

  • Inkomstskatt [8910, 8920] 

  • Fastighetsskatt/fastighetsavgift [5191] 

  • Särskild löneskatt [7533] 

  • Avkastningsskatt på pensionsmedel [7550] 

  • Avkastningsskatt kapitalplacering [8255] 

warning Created with Sketch.