Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1201 - Anskaffningar inventarier

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan används för att specificera de maskiner och inventarier som har anskaffats under räkenskapsåret. Vi rekommenderar att du använder ett anläggningsregister eftersom bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt för dina anläggningstillgångar. Här beskriver vi hur du använder bilagan.

Allmänt

På denna bilaga ska du för varje kontonummer specificera periodens anskaffade maskiner och inventarier som har samma nyttjandeperiod. 

Skapa ny bilaga 

Du skapar en bilaga för varje kontonummer samt för varje nyttjandeperiod. Det vill säga, om du har anskaffat tillgångar som har nyttjandeperiod på 5 respektive 3 år skapar du alltså två bilagor av 1201. 

Du skapar en till bilaga när du står i 1201-bilagan genom att välja Skapa ny i Funktionspanelen. Den nya bilagan får då namnet 1201-2.

En stark rekommendation är att du i bokföringen håller isär de olika tillgångarnas avskrivningstider genom att använda olika konton.

Specifikation

I bilagans huvud ska du ange det kontonummer som tillgångarna har bokförts på. Ange beräknad nyttjandeperiod alternativt avskrivningsprocent per år.

 

Vid full avskrivning sätter du ett kryss i rutan för full avskrivning första året. Du kan antingen dubbelklicka i rutan eller själv skriva in bokstaven X.

Ange tillgångens anskaffningsdatum, anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag. Programmet räknar sedan  automatiskt ut periodens avskrivning. Har du bokfört ett annat belopp kan du ändra detta manuellt. 

Kopplad bilaga  

När du skapar bilaga 1201 blir den automatiskt kopplad till din första bilaga 1209 - planenliga avskrivningar. Värden från denna bilaga hämtas därmed in per automatik till 1209-bilagan. Skapar du ytterligare en bilaga 1201 måste du själv koppla ihop den med tillhörande bilaga 1209 i Bilagehanteraren

warning Created with Sketch.