Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1910 - Kassainventering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Denna bilaga kan användas för att stämma av din kassa på balansdagen.

Kassainventering

På balansdagen ska kontantkassan inventeras och förtecknas. Kassabehållningens storlek bör intygas med namnteckning av den som har gjort inventeringen.

Specifikation

Ange kontonummer i bilagans huvud och specificera på raderna nedanför. Summan på bilagan ska stämma med saldot för UB, dvs differensen ska vara noll. 

Namnförtydligande

 I det blåmarkerade fältet kan du skriva in namnförtydligande för underskrift.

Skriva ut

Du kan välja att skriva ut dokumentet till skrivare eller till pdf.

warning Created with Sketch.