Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1130A - Mark

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan används till att stämma av/specificera de balanskonton som används för Mark.

Ingen avskrivning

Mark/obebyggd tomtmark har ingen begränsad nyttjandeperiod varför ingen avskrivning görs. Därför finns ingen sådan kolumn på bilagan. warning Created with Sketch.