Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1590 - Osäkra kundfordringar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan hjälper dig att beräkna/stämma av osäkra kundfordringar. Du kan enkelt göra ett bokslutsverifikat direkt från bilagan.

Befarad kundförlust (Osäkra kundfordringar)

Om du har anledning att tro att en kund inte kommer att betala kan detta vara en befarad kundförlust. Du debiterar fakturabeloppet exklusive moms som en kostnad på kontot [6352] och kreditera värderegleringskontot för kundfordringar [1519].

Tecken på att det finns ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan vara (förutom fordrans ålder i relation till normal kredittid) att den trots upprepade krav inte har betalats.

Specifikation

Ange kontonummer i den övre delen av bilagan och specificera på raderna nedanför. När den är konterad ska UB stämma med beloppet på bilagan, differensen ska vara noll.

Kontera

Skapa ett bokslutsverifikat på bilagans belopp genom att klicka på Kontering i Funktionspanelen.

warning Created with Sketch.