Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 2512INV - Skattereduktion inventarier anskaffade 2021

Uppdaterad

I den här artikeln beskriver vi hur du kan använda bilaga 2512INV till att räkna ut och kontera skattereduktion inventarier anskaffade 2021.

Vi rekommenderar! Bokför först eventuell fastighetsskatt och därefter årets inkomstskatt. Bilaga 2512INV hjälper dig sedan att skapa ett underlag och därefter bokföra skattereduktionen. Du gör alltså en separat kontering av själva skattereduktionen. 

Se en film:

Arbetsgång i BL Bokslut

1. Bilaga 2512INV - skapa en inventarielista på anskaffningar 2021

Ange  de inventarier som anskaffades under 2021 i den övre delen av bilagan. Kryssa i om tillgången finns kvar vid utgången av 2022.

Om raderna inte räcker till går det också bra att infoga en specificerad lista i exempelvis Excel till bilagan och istället ange totalsumman i listan. 

En summering sker i tabellen på anskaffningsvärdet för de angivna tillgångarna. Endast tillgångar som uppfyller nedan angivna kriterier summeras:

  • de är anskaffade under 2021.
  • de finns kvar vid beskattningsårets utgång (tidigast 221231).
  • de har ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp 2021 (23800kr)
Kontrollera ytterligare krav för att anskaffningarna ger rätt till reduktion i pdf-filen (Skattereduktion) som du hittar i Funktionspanelen när du står i bilaga 2512INV.

Skattereduktionen räknas ut automatiskt baserat på underlaget .

2. Inkomstskatt och fastighetsskatt/fastighetsavgift

Fyll i årets inkomstskatt och årets fastighetsskatt/fastighetsavgift. 

Du kan välja att hämta dessa belopp automatiskt från bilaga 2512 (inkomstskatt) och 2510 (fastighetsskatt/fastighetsavgift) . Det gör du genom att klicka på Hämta i Funktionspanelen och bocka i rutorna enligt nedan. 

3. Kontera skattereduktionen från bilaga 2512INV

Klicka på Kontering i Funktionspanelen. 

I vår exempel så bokas reduktionen mot Årets Inkomstskatt, se nedan. Klicka OK.

Reduktionen räknas av mot inkomstskatt i första hand och i andra hand mot fastighetsskatt/avgift.

Läs mer här om hur du använder bilaga 2512 Årets inkomstskatt


warning Created with Sketch.