Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1600 - Övriga kortfristiga fordringar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan hjälper dig att stämma av dina konton för övriga kortfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar

Med kortfristiga fordringar menas fordringar som förfaller inom ett år.

Specifikation

Ange det konto eller de kontonummer du vill stämma av i bilagans övre del. Specificera sedan på raderna under. UB ska stämma med totalen på bilagan, d v s differensen ska vara noll.

Kontonummer

Beloppet hämtas automatiskt om du anger kontonummer. Om du vill ta bort hämtningen och själv ange belopp så klickar du på Uppdatera ej värden i Funktionspanelen.

Skapa ny

Du kan skapa fler bilagor av samma om du vill stämma av exempelvis ett konto på varje bilaga. Klicka då på Skapa ny i Funktionspanelen.

 

Import redovisning

Om du importerat en SIE 4-fil med transaktioner från bokföringen så har du möjlighet att importera de verifikat som påverkar ett visst konto till bilagan. Klicka då på Import redovisning i Funktionspanelen och ange kontonummer i nästa steg.warning Created with Sketch.