Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1700 och 1701 - Interimsfordringar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

De här bilagorna hjälper dig att stämma av ditt konto för interimsfordringar i bokslutet. Bilaga 1700 avser årets periodiseringar. Bilaga 1701 avser föregående års periodiserade belopp.

Interimsfordringar

Interimsfordringar är ett gemensamt namn på 

  • förutbetalda kostnader och
  • upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är sådana utgifter som du har betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret men där kostnaden helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår. Exempel på förutbetalda kostnader är hyra, leasing och försäkringspremier.

Upplupna intäkter

Upplupna intäkter är sådana inkomster som hör till räkenskapsåret men där du varken har skickat faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan fram till och med bokslutsdagen. Exempel på upplupna intäkter är försäljningsintäkter, provisionsintäkter, ränteintäkter.

Bilaga 1701

Bilaga 1701 är en kopia av bilaga 1700 förra året. Den här bilagan skapas automatiskt om du använt funktionen Öppna från föregående år. Vid en automatkontering återförs hela det upplupna beloppet. För att automatkontera, klicka på Kontering i Funktionspanelen.

Bilaga 1700

Bilagan hjälper dig att periodisera det totala beloppet utifrån den period du anger. Du kan koppla bort denna automatfunktion genom att själv skriva i det periodiserade beloppet.

När du bokfört beloppet ska differensen på bilagan vara noll. Du kan enkelt göra en automatkontering genom att klicka på Kontering i Funktionspanelen. Du anger vilket balanskonto du vill bokföra beloppet på. Resultatkontot hämtas från kolumnen Konto på bilagan.

Hämta transportsumma

Behöver du fler rader? Du kan skapa en till bilaga och koppla samman dessa. Klicka då först på Skapa ny i Funktionspanelen. Ange samma kontonummer på nya bilagan och klicka sedan på Hämta transportsumma.

Sammanfattning och tips! Använd först bilaga 1701 för att återföra föregående års bokning av interimsfordringar. Bilaga 1700 hjälper dig sedan att beräkna och kontera interimsfordringar på balansdagen för årets bokslut. 


warning Created with Sketch.