Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1110A - Rörelsebyggnader

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan används till att stämma av de balanskonton som används i redovisningen när det gäller byggnader på fastigheter där olika avskrivningsprocent används. Bilagan hjälper dig också att beräkna årets avskrivningar samt hur du direkt från bilagan, skapar ett bokslutsverifikat för dessa.

Konton för avstämning

I bilagans huvud anger du de konton du vill stämma av. Här anger du både tillgångskontot och avskrivningskontot, exempelvis 1110, 1119.

Specifikation

Ange fastighetsbeteckning och specificera sedan informationen på raderna, där varje rad utmynnar i ett redovisat värde.  Det sammanlagda redovisade värdet på bilagan ska stämma med UB.

Transportsumma

Om raderna inte räcker till kan du skapa ytterligare en bilaga av 1110A. Klicka då på  Skapa ny i Funktionspanelen. Då skapas en till bilaga som döps till 1110A-2. Lägg in samma avstämningskonto på den nya bilagan. För att koppla ihop bilagorna klickar du på Hämta transportsumma i Funktionspanelen när du står på bilaga nr 2.

Bokföra årets avskrivning

Tänk på att årets avskrivning måste vara bokförd för att bilagan ska stämma. Har du inte redan bokfört den, kan du göra ett bokslutsverifikat direkt från bilagan genom att klicka på Kontering i Funktionspanelen. Du väljer konton i nästa steg.


Tips ! Används samma avskrivningsprocent kan du med fördel använda dig av bilaga 1110B istället.

 

warning Created with Sketch.