Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1202 - Försäljningar inventarier

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Denna bilaga används för att specificera räkenskapsårets försäljningar och utrangeringar av maskiner och inventarier. Vi rekommenderar att du använder ett anläggningsregister eftersom bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt för dina anläggningstillgångar. Här beskriver vi hur du använder bilagan.

Allmänt

På denna bilaga ska du specificera periodens försäljningar och utrangeringar av maskiner och inventarier.

Specifikation

I bilagans huvud anger du de kontonummer som tillgångarna är eller har varit bokförda på under räkenskapsåret. 

Skapa ny bilaga

Om du vill ha en specifikation för varje kontonummer kan du skapa ytterligare en bilaga 1202. Det gör du genom att klicka på Skapa ny i Funktionspanelen när du står i 1202-bilagan. Den nya bilagan får då namnet 1202-2. 

Resultat vid avyttring

Nederst i bilagan summeras ett totalt resultat för de avyttrade tillgångarna som kan användas som underlag för kontering. 

Årets avskrivningar

Det finns en ruta för årets avskrivningar längst ned i bilagan. Om du skapar bilagorna från ett anläggningsregister kommer årets avskrivningar in automatiskt. Om det inte finns ett register måste du ange siffran manuellt. Du kan skapa ett bokslutsverifikat för årets avskrivning genom att klicka på Kontering i Funktionspanelen.

Observera att du enligt K2-regelverket inte behöver göra några avskrivningar under avyttringsåret.

Kopplad bilaga

Denna bilaga kopplas automatiskt ihop med bilaga 1200 – skattemässiga avskrivningar.

Observera att när du inte utgår från ett anläggningsregister måste du på bilaga 1209 manuellt lägga in det anskaffningsvärde som avgår för sålda respektive utrangerade tillgångar.  
warning Created with Sketch.