Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1900 - Kassa och bank

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan används för att stämma av balanskonton som används i redovisningen för kassa och bank. 

Specifikation

Ange kontonummer som ska stämmas av i bilagans huvud och specificera på raderna nedanför. Summan på bilagan ska stämma med saldot för UB, dvs differensen ska vara noll. 

Skapa en till bilaga 

Om du vill ha en till bilaga 1900 ska du stå i bilagan och välja Skapa ny i Funktionspanelen. Den nya bilagan får då namnet 1900-2.

Uppdatera värden

Funktionen Uppdatera värden är påslagen automatiskt när du skapar bilagan. När du fyller i ett kontonummer i bilagans kolumn för kontonummer hämtas saldot på kontot in automatiskt. Vill du stänga av funktionen väljer du Uppdat. ej värden i Funktionspanelen

warning Created with Sketch.