Björn Lundén AB

Bilaga 2080B – Eget kapital

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Här går vi igenom hur bilaga 2080B ska fyllas i. 

Bilagan hittar du under Bokslutsbilagor – Eget kapital – 2080B.

Se en film:


Arbetsgång

  1. Innan du börjar med att fylla i bilagan ska föregående års resultat vara omfört och årets resultat vara bokat.
  2. Börja med att, i rutan för kontonummer (se nedan), lägga till de konton du har under rubriken eget kapital i din balansräkning . När du lagt till de konton som du använder i din bokföring får du in ett IB och ett UB samt förändringen som skett under året.
  3. Fyll i Antal A-aktier respektive B-aktier samt kvotvärde.
  4. Fyll i ingående balanserna i den övre raden som avser både bundet eget kapital samt fritt eget kapital. Genom att klicka på Hämta IB i Funktionspanelen kan du hämta de ingående balanserna automatiskt. Siffrorna hämtas då från din balansräkning. Beloppen summeras till höger i kolumnen Totalt eget kapital.
    OBS! Om det är ett nystartat företag så redovisas det inbetalda och registrerade aktiekapitalet som Belopp vid årets ingång. Läs mer om det här.
  5. Gör en omföring av årets resultat. Detta gör du genom att fylla i samma summa som du har i årets resultat men med omvänt tecken i rutan Omföring av föregående års resultat. Sedan ska du fylla i samma summa i rutan Balanserat resultat (se bild nedan).
  6. Om det finns en beslutad utdelning under året redovisas den på raden Utdelning i kolumnen Balanserat resultat med ett negativt tecken.
  7. Slutligen ska årets resultat föras in i rutan Årets resultat.

Nu är bilagan klar och summan i rutan Utgående balans ska stämma överens med summa eget kapital på din balansrapport. Om du får en differens bör du göra ytterligare en avstämning av de balanskonton som är tillagda på bilagan.

Guide taggad med: BL Bokslut
warning Created with Sketch.