Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1380 - Andra långfristiga fordringar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I den här bilagan specificerar du de konton som avser andra långfristiga fordringar.

Specifikation

Ange i bilagans övre del , vilket kontonummer du vill stämma av på bilagan. Använd raderna nedanför för att specificera. UB ska var samma som summan på bilagan, dvs differensen ska vara noll.

warning Created with Sketch.