Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1400 - Lager i jordbruk

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan är anpassad till specificera konton för lager i jordbruk.

Specifikation

På sidan 1 i bilagan specificeras djur i jordbruk. Bilagan uppdateras varje år med aktuella värden per djurslag enligt Skatteverkets värderingsregler. 

Tips! Läs mer om regler kring värdering av djur i jordbruk enligt 85-procentsregeln på Skatteverkets webbplats.

Sidan 2 används till att specificera övrigt lager i jordbruket, exempelvis spannmål, foder, skogsprodukter mm.

Ange kontonummer som du vill stämma av i bilagans övre del. Specificera sedan på raderna. UB ska stämma med summan på bilagan, dvs differensen ska vara noll.

warning Created with Sketch.