Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1420 - Sammanställning varulager

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Denna bilaga kan du använda du för att sammanställa de 1410-bilagor du har skapat i programmet. Du kan också använda den till att fylla i manuellt utifrån varulagerlistor som du kanske har i annat format, exv Excel.

Specifikation

1. Hämta belopp från 1410-bilagor. Klicka på Hämta i Funktionspanelen.

Värderas lagret till nettoförsäljningsvärdet så följer ev. avdragen inkurans från bilaga 1410 med till denna bilaga och summeras längst ned.

2. Du kan också specificera manuellt och ange lagerlista nr samt belopp.

Tips! Om du har din lagerinventering i annat format, exempelvis sammanställt i flera excelfil, kan du enkelt infoga dessa dokument till denna bilaga genom att klicka på Infoga dokument i Funktionspanelen.

Om du väljer att bocka i att varulagret värderas enligt anskaffningsvärde så beräknar bilagan inkuransavdraget enligt 97%-regeln .warning Created with Sketch.