Björn Lundén AB

Analys och uppföljning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Om du vill jämföra vad som är fakturerat med vad som är registrerat i tidregistreringen under en period kan du använda dig av funktionen Analys och uppföljning. Du kan också jämföra vad som är fakturerat som fasta priser med registrerade tider på kunden.

Den senare jämförelsen får du genom att byta urval, från Tidredovisning till Fastpris. Du kan själv styra vad rapporten ska visa genom att ange olika parametrar under Urval. Du kan också påverka själva rapportens utseende genom att välja Inställningar.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Analys och uppföljning.
  2. Välj mellan urvalen Tidredovisning och Fastpris. Den senare kräver att du under Uppläggning – Fasta priser för debitering löpande har lagt fasta priser att fakturera löpande för valfri period. Dessutom ska du ha använt debiterbara arbetskoder med tidgruppen Fastpris.
  3. Under Urval kan du välja att begränsa sökningen. Du kan selektera på tidregistreringsdatum, medarbetare, arbetskod, kund, projekt, kostnadsställe och kostnadsbärare. Klicka på Refresh för att visa resultatet. Tänk på att du kan använda bindestreck och kommatecken vid selekteringen!
  4. Programmet summerar tider som är fakturerade och ofakturerade. I kolumnen Diff ser du om det finns någon differens mellan de tider som är registrerade och de som är fakturerade. Det kan ske om du i tiddebiteringen dubbelklickat på transaktionen och ändrat på antal, pris eller rabatt. Eller om du ändrat i den order som skapas från tiddebiteringen, innan fakturan uppdateras. I kolumnen Anm ser du det ordernummer som fakturan har. I den sista kolumnen ser du olika flaggor. Gul flagga betyder att transaktionen inte är fakturerad. Röd flagga att fakturan är fakturerad med ett mindre belopp än det som registrerades. Grön flagga betyder att fakturan inte ändrats.
  5. Genom att välja Inställningar kan du lägga till eller ta bort kolumner i rapporten. Ett tips kan vara att infoga justerat antal och pris i rapporten. Du kommer då se mer exakt vad som ändrats i fakturan.
  6. Klicka på Utskrift för att skriva ut rapporten. Välj liggande utskrift om du har problem med att få plats med alla kolumner i utskriften. Du kan även klicka på Faktura för att skriva ut en kopia på fakturan. Du måste då först markera raden med fakturanummer.
warning Created with Sketch.