Björn Lundén AB

Fasta priser för debitering löpande

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

För dig som vill fakturera dina kunder med ett fast pris t ex per månad och sedan göra en uppföljning mot nedlagd tid finns det en särskild hantering i BL Tidredovisning. Att fakturera fastpriser påminner om avtalsfakturering i BL Fakturering.

Uppläggning av fasta priser

 1. Välj Uppläggning – Fasta priser för debitering löpande i menyn.
 2. Välj Ny för att lägga upp ett nytt fastpris för en kund. Se nedan vilka uppgifter du kan välja att fylla i.
 3. Spara uppgifterna genom att välja OK.

 • Kund
 • Period – Ange den första period som fastpriset ska börja debiteras, t ex 202301.
 • Intervall (månader) – Här anger du antal månader som varje debiteringsintervall ska omfatta, dvs 1 för månad eller 3 för kvartal.
 • Beskrivning – Ange vad fastpriset avser, t ex Löpande redovisning. Den här beskrivningen kommer även med på orderraderna på fakturan.
 • Pris – Ange det pris du vill fakturera per debiteringsomgång.
 • Momskod – Ange 0 för momsfri, 1 för 25%, 2 för 12% eller 3 för 6%.
 • Konto – Det intäktskonto som ska användas i bokföringen.
 • Kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt – Ange dessa om du vill att de ska användas i bokföringen

Debitering av fasta priser

När du lagt upp avtal med fasta priser för kunder kan du debitera alla dessa samtidigt eller en kund i taget.

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Debitering tid eller väljer Tiddebitering i snabbmenyn.
 2. Välj Typ av fakturering – Fastprisdebitering enstaka kunder eller Fastprisdebitering alla kunder
 3. Du väljer även vilken period som debiteringen avser.
 4. Klicka på Skapa faktura.
 5. I nästa läge kommer du till fönstret Inställning. Här kan du ange Övergripande ordertext, Vår referens respektive Er referens. Bekräfta med OK.
 6. Om du valt enstaka kund kommer du till ett orderfönster där du ser vilka poster som debiteras. Du har möjlighet att göra ändringar direkt i orderfönstret, men om du gör det kommer det som faktureras inte att överensstämma med det som debiterats eller registrerats i tidregistreringen.
 7. Om du tidigare valt Alla får du en fråga: ”Vill du fakturera alla med angiven period?” Svarar du Ja får du en förfrågan om du tagit backup. Du har här möjlighet att avbryta och ta en backup innan du fortsätter.
 8. Sedan får du ett meddelande om att fakturor skapats till aktuell period.

 

Arbetskoder kopplade till fasta priser

För att du ska kunna göra en uppföljning av dina fastpriser och jämföra med nedlagd tid måste du använda speciella arbetskoder som hör till tidgruppen Fastpris. För att se lönsamheten ska du ange ett pris på dessa arbetskoder.

Det speciella med de arbetskoder som är kopplade till fasta priser är att du vid uppläggningen vid Tidgrupp väljer alternativet Fastpris.

För övrigt läggs dessa arbetskoder upp precis som vanliga arbetskoder. Skillnaden är att en arbetskod av Tidgruppen Fastpris inte kan debiteras. Dessa arbetskoder är endast avsedda att användas för att följa upp fastpriset mot nedlagd tid.

Analys och uppföljning av fastprisdebitering

Analys och uppföljning använder du för att jämföra vad du har fakturerat på de fastprisavtal som finns och den tid som är nedlagd på dessa avtal. Läs mer om detta under Analys och uppföljning.

Kontroll tid av fasta priser

När du använt arbetskoder av typen fastpris under en period och även debiterat fastpriser kan du göra en kontroll av de nedlagda tiderna/priserna i jämförelse med fastpriserna. Läs mer om detta under Kontroll tid per kund.

warning Created with Sketch.