Björn Lundén AB

Översikt inregistrerad tid

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Här ser du hur mycket tid varje medarbetare har registrerat in. Du ser Debiterbar och Icke debiterbar tid för varje medarbetare för det tidsintervall du väljer. Du har möjlighet att skriva ut en mängd andra tidrapporter, medarbetarrapporter och projektrapporter förutom de som finns som standard under utskriftsmenyn i programmet.

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Översikt inregistrerad tid i menyn.
 2. Välj de alternativ du vill ha med i översikten.
 3. Klicka på knappen Refresh för att uppdatera översikten.

 

Om du vill skriva ut översikten på skrivare väljer du Utskrift, annars väljer du Avsluta.


Urval

 • Rubrik – Tidrapport. Här kan du skriva en annan rubrik om du vill.
 • Urval – Här väljer typ av arbetskoder du vill se – Alla, Debiterade eller Ej debiterade tider.
 • Gruppering – Här kan du göra inställningar hur översikten ska grupperas – per Arbetskod, Varugrupp (arbetskodsgrupp), Medarbetare, Kund, Projekt, Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Kundansvarig, Tidgrupp, Datum, Projekt/kund, Kund/projekt, Kund/arbetskod.
 • Sammandrag – Denna ruta bockar du i om du vill se översikten i sammandrag.
 • Ordning – Sorteras i datumordning. Ange datumintervall i kalendern. Om du lämnar datumfältet tomt kommer tider från alla datum med.
 • Medarbetare – Du kan välja en, flera eller alla medarbetare.
 • Arbetskod – Du kan välja en. flera eller alla arbetskoder.
 • Kund – Du kan välja en, flera eller alla kunder.
 • Projekt, kostnadställe, kostnadsbärare – Du kan välja en, flera eller alla projekt, kostnadsställen och eller kostnadsbärare
 • Ansvarig – I denna ruta kan du välja mellan de medarbetare som är inlagda som ansvariga på respektive kund.
 • Varugrupp – Ange här ev varugrupp (arbetskodsgrupp) som ska visas i översikten.

 

Inställningar

Via knappen Mer kan du göra inställningar för vilka kolumner du vill ha med i registreringen.

warning Created with Sketch.