Björn Lundén AB

Kontroll tid per kund

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Under Aktivitet – Kontroll tid per kund hittar du en översikt hur mycket tid som finns totalt debiterat, borttaget samt odebiterat per kund i tidsredovisningen exkl moms. Den visar även hur mycket som är fakturerat i kundreskontra.

  • Visa poster inom datumintervall – Du kan välja att ange under vilket datumintervall kontrollen ska göras på Tidstransar respektive i Reskontra. På så sätt kan du t ex jämföra de tider som registrerats i en månad med det som fakturerats nästkommande månad.
  • Projekt – Här kan du välja ett visst projekt.
  • Visa alla kunder – Du kan välja att Visa alla kunder och får då en kontroll över hur mycket som är debiterat, borttaget och odebiterat på alla kunder.
  • Fastpris – Om du bockar i rutan Fastpris kan du göra en kontroll över hur mycket tid som finns registrerat för de kunder som har fastpris jämfört med fakturerade fastpriser.
  • Knappen Utskrift – Du har skriva ut listan enligt de val du gjort.

warning Created with Sketch.