Björn Lundén AB

Utskrift kostnadsställe eller kostnadsbärare

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Du kan skriva ut ett antal rapporter på kostnadsställe- eller kostnadsbärarnivå.

  • Balans- och resultatrapporter – Du kan skriva ut både balans- och resultatrapporter för enstaka eller flera kostnadsställen/kostnadsbärare. Du kan även kombinera kostnadsställe med kostnadsbärare och/eller projekt. Har du valt en rapport för kostnadsbärare går den att kombinera med kostnadsställe och/eller projekt.
  • Transaktionslista – Den här listan motsvarar en dagbok på kostnadsställe- eller kostnadsbärarnivå.
  • Kontospecifikation – Den här rapporten motsvarar en huvudbok på kostnadsställe- eller kostnadsbärarnivå. Du kan välja ett enstaka konto, ett kontointervall eller alla konton.
  • Kostnadsställe-/Kostnadsbärarfördelning konto – Den här rapporten visar hur saldot för det konto du väljer fördelar sig på respektive kostnadsställe/kostnadsbärare utifrån den period du väljer.
  • Sammandragsrapport – Ger i en samlad rapport en god översikt över alla kostnadsbärare/kostnadsställen med en per rad. Om du väljer att ta ut kombinationsrapporter för en resultatrapport eller balansrapport, tänk då på att det kan resultera i många rapporter. Om du t ex har tre kostnadsställen och tio kostnadsbärare och dessutom fem projekt och tar ut en kombinationsrapport med valet Alla för alla tre urvalen så kommer du att få ut 3 x 10 x 5 = 150 rapporter, om det finns transaktioner på alla nivåer.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Utskrift av bokföringsrapporter.

warning Created with Sketch.