Björn Lundén AB

Prissättning i BL Tidredovisning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Du kan på ett mycket flexibelt sätt styra dina priser i BL Tidredovisning. Du kan lägga upp priser med kombinationer av medarbetare och arbetskoder eller arbetskodsgrupper för en viss kund, kundgrupp eller för alla kunder. Du kan lägga upp hur många sådana här kombinationer som helst.

Uppläggning prisavtal

Välj Uppläggning – Prissättning tid. För att lägga upp ett nytt prisavtal väljer du Ny. Du kan göra följande selekteringar:

 • Grupp (kundgrupp) – Rutan Grupp finns på varje kundkort, anges med max 2 tecken och kan alltså kopplas till ett tidavtal.
 • KundId
 • Medarbetare
 • Varugrupp (arbetskodsgrupp) – Varugrupper skapas under menyn Uppläggning – Varugrupper och kan kopplas till varje arbetskod.
 • Arbetskod
Det går inte att ange både Grupp och Kundid på samma tidavtal. Det går inte heller att ange både Varugrupp och Arbetskod på samma tidavtal.

Prioriteringsordning för prissättning

Eftersom du kan skapa olika kombinationer av prissättningar med avseende på Kundgrupp, Kund, Medarbetare, Grupp (arbetskodgrupp) och arbetskod så finns det en förutbestämd ordning i programmet vilka priser som kommer att gälla.

Prioriteringsordning

  1. Kund, Medarbetare och Arbetskod
  2. Kund, Arbetskod
  3. Kund, Medarbetare
  4. Kund, Varugrupp
  5. Kund
  6. Kundgrupp, Medarbetare och Arbetskod
  7. Kundgrupp, Arbetskod
  8. Kundgrupp, Medarbetare
  9. Kundgrupp, Varugrupp
  10. Medarbetare, Arbetskod
  11. Varugrupp, Medarbetare
  12. Arbetskod
  13. Medarbetare
  14. Varugrupp
  15. Kundgrupp
  16. Medarbetare, Arbetskod och Varugrupp
  17. Om pris Debitera med pris från medarbetare är ikryssat i företagsuppgifterna. Observera att pris från medarbetarkortet endast gäller debiterbara arbetskoder då ej debiterbara och ledighetslönearter normalt inte debiteras kund, arbetskoder som är klassificerade som ej arbetskod får priset från arbetskoden.
  18. Om inte pris ska hämtas från Medarbetare utan pris ska hämtas från arbetskod kontrolleras vilken prislista kunden är inställd på och hämtar därmed pris från arbetskod.
  19. Saknas Kund hämtas Utpris 1 på arbetskoden.

Programmet tittar på om den första nivån 1. Kund, Medarbetare och Arbetskod finns angiven i prissättningen. Om den kombinationen finns så gäller den oavsett vad som är angivet vid de lägre nivåerna. Om nivå 1 saknas gäller nivå 2 och så vidare tills programmet hittar en kombination som finns registrerad under Uppläggning – Prissättning tid. Om ingen kombination i prissättningen hittas gäller de sista alternativen 18 – 19.

Viktigt för dig som går över från gamla BL Administration

Då prissättningen är omgjord i nya BL Administration är det några saker gällande prissättningen i BL Tidredovisning du bör se över vid konvertering av ett företag från gamla till nya BL Administration.

 • Har du en multiplikator på kundkortet konverteras denna ej.
 • Hämta pris från medarbetare eller arbetskod på kundkortet konverteras ej.
 • Har du ett kundunikt pris på kundkortet konverteras detta, såvida du inte har lagt till/redigerat ett separat kundunikt pris på samma flik (och där inte angett ett kundid).
 • Grupprabatter (rabattavtal) konverteras men har ingen effekt i tidregistreringen.
 • Varugruppsrabatter konverteras men det sker ingen procentuell rabatthantering av arbetskoder till tidregistreringen.
 • Om du har använt dig av något av upplägg behöver du istället lägga in motsvarande under Uppläggning – Prissättning tid. Dock finns ingen möjlighet att ha en procentuell rabatt på arbetskoder i nya
 • BL Administration.
warning Created with Sketch.