Björn Lundén AB

Skapa lön från tidstransaktioner

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

För dig som använder både BL Tidredovisning och BL Lön finns det en möjlighet att automatiskt överföra medarbetarnas registrerade tider till lönetransaktioner. Integrationen med BL Lön fungerar bäst när de anställda (medarbetarna) har timlön.

  • På de arbetskoder du vill integrera med BL Lön måste du koppla en löneart. Du redigerar dina arbetskoder via Uppläggning – Arbetskoder.

Skapa lönetransaktioner

  1. Välj Aktivitet – Skapa lön från tidstransaktioner. Här gör du själva överflyttningen av transaktionerna från BL Tidredovisning till BL Lön.
  2. Du väljer vilket datumintervall av tidstransaktionerna som du vill se i översikten.
  3. Skriv datum i fältet eller använd kalendern som finns och bekräfta med OK.
  4. Markera de tidstransakioner du vill överföra och klicka Skapa löner.
  5. Nästa steg är att i fönstret Datum ange lönernas utbetalningsdatum och bekräfta med OK.
  6. Om en ej utbetald lön redan finns registrerad på samma datum får du en frågan ”Ska transaktionerna adderas till den befintliga lönen?” Svarar du Ja läggs det till nya rader i den påbörjade löneregistreringen. Svarar du Nej så förs inga transaktioner över.
  7. Nu finns uppgifterna i BL Lön för eventuella kompletteringar eller ändringar innan de skrivs ut och betalas ut. Läs mer om detta i avsnittet Löneregistrering.
warning Created with Sketch.