Björn Lundén AB

Medarbetare

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Alla personer vars tid du vill debitera läggs upp som medarbetare. Du kan även lägga upp medarbetare som företaget inte debiterar tid för. På så sätt har du möjlighet att skriva ut rapporter om medarbetarens arbetstid och hur den fördelar sig på olika arbetsuppgifter.

Under Uppläggning – Medarbetare eller snabbvalet Medarbetare hittar du listan över upplagda medarbetare.

 • Ny – Lägg till en ny medarbetare.
 • Redigera – Ändra/se information om medarbetaren.
 • Ta bort – Ta bort medarbetaren. Detta är endast möjligt om inget finns registrerat på medarbetaren.
 • Utskrift. Här kan du skriva ut adresslista eller telefonlista på medarbetare. Du kan även skriva ut etiketter.
 • Avsluta. För att avsluta arbetet med uppläggning av medarbetare.
När du lägger upp medarbetare i BL Tidredovisning blir de också upplagda i BL Lön. Basuppgifter är gemensamma, men uppgifter som har med lön, skatt och semester att göra måste du komplettera med i BL Lön.

Medarbetarkortet

På medarbetarkortet finns följande uppgifter om medarbetaren:

 • Id – Ange ett unikt id, t ex anställningsnummer, för medarbetaren.
 • Namn
 • Sortnamn – Det här angivna namnet används av programmet vid sortering.
 • Besöksadress
 • Postadress
 • Postnummer/ort
 • Telefon 1-2 – Här kan du ange två olika telefonnummer.
 • Debiteringspris – Det pris som alltid debiteras för medarbetaren.
 • Användare – Här kan du koppla en användare i BL Administration till en medarbetare.
 • Förs.konto – Här kan du ange ett försäljningskonto om det medarbetaren arbetar med oftast ska bokföras på samma konto.
 • Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Projekt
 • Webbtid – Här anger du medarbetarens användarnamn och lösenord i Webbtid.
 • Administratör – Om medarbetaren ska vara administratör i Webbtid anger du det här.
Om du vill debitera ett annat pris än de som finns angivna på de olika arbetskoderna (eller om du inte har angett pris på arbetskoder) kan du här ange debiteringspriset som gäller just den här medarbetaren. Observera att du måste aktivera funktionen Debitera med pris från medarbetare i företagsuppgifterna. Debiteringspriset på medarbetaren är då överordnat priset på arbetskoderna. Du kan skapa flexibla prisavtal för kunderna via Uppläggning – Prissättning tid. Läs även om rabattavtal till kunder i BL Fakturering

OBS! Om du anger t ex ett kostnadsställe på både medarbetare och arbetskod är alltid arbetskoden överordnad medarbetaren. Programmet kommer alltså att föreslå det kostnadsställe som finns angivet på arbetskoden.

warning Created with Sketch.