Björn Lundén AB

Uppdatera bokföring från tidstransaktioner

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Om du har BL Bokföring Plus har du möjlighet att föra över de registrerade tiderna till bokföringens antalsredovisning. Det kan vara bra för t ex ett byggföretag eller en konsultfirma som vill se hur många timmar medarbetarna lagt ned på ett visst projekt.

Uppläggning

För att kunna bokföra tidstransaktioner måste du först markera funktionen under Arkiv – Företagsuppgifter – Tidredovisning – Automatuppdatering till bokföringen ska vara markerad för att bokföringsverifikationen ska överföras direkt till bokföringen. Om du inte har rutan i bockad får du manuellt registrera bokföringen. Bokföringen görs automatiskt till konto 2999 (om du inte angett ett annat konto i Företagsuppgifterna – Tidredovisning – fliken Grunduppgifter – Motkonto) samt på arbetskoderna, raden tidkonto.

När du bokför tidstransaktioner rekommenderar vi att du använder dig av 0-konton. Detta för att inte blanda samman transaktionerna med den ordinarie bokföringen.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Uppdatera bokföring med tidstransaktioner i menyn.
  2. Här ser du alla registrerade tider som inte är uppdaterade till bokföringen. Observera att du kan sortera tidstransaktionerna genom att klicka på kolumnrubrikerna.
  3. Innan du bokför kan du välja att göra en utskrift på överförda transaktioner.
  4. För att uppdatera transaktion markerar du de transaktioner du vill överföra och väljer sedan Bokför.
  5. Ange det datum för transaktionen och sedan OK.
  6. Du kan nu välja att bocka i Skriv behandlingshistorik och/eller Förhandsgranska utskriften innan du skriver ut.
warning Created with Sketch.