Bjorn Lunden

Utskrift medarbetarrapporter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Under Utskrift – Medarbetarrapporter finns ett antal rapporter att välja på.

Rapporturval

  • Medarbetarrapport per kund – Rapporten är sorterad per medarbetare och du ser en delsumma för varje kund.
  • Sammandrag per medarbetare – Rapporten visar debiterbar tid, icke debiterbar tid, ej arbetskoder (t ex utlägg), ledighet och summa tid per medarbetare. På sista sidan visas en total sammanställning för alla medarbetare.
  • Medarbetartider per arbetskod – Rapporten visar hur medarbetarna fördelat sin tid på olika arbetskoder. Här ser du in- och utgående saldon på respektive arbetskod.
  • Medarbetartider per kund, projekt – Visar hur medarbetarna fördelat sin tid på olika kunder och projekt.

Urval

Du kan begränsa medarbetarrapporten genom att göra vissa urval.

  • Medarbetare
  • Kundnummer
  • Arbetskoder
  • Kst/Kb/projekt
  • SQL – Om du vill skriva ut en mer specifik rapport så kan du gör detta genom att ange en SQL-fråga. Läs mer om detta under urval vid listutskrifter.
  • Datum – Vill du se tidrapporten för en viss period anger du ett datumintervall här. Lämnar du tomt omfattas alla datum med registrerade tider.

Du kan även bocka för om du vill begränsa rapporten till Debiterbara arbetskoder, Ej debiterbara, Ej arbetskoder eller Ledighet.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.
warning Created with Sketch.