Björn Lundén AB

Kom igång med BL Tidredovisning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidsredovisning

BL Tidredovisning är ett tidredovisningsprogram för alla företag som fakturerar sina kunder för arbetad tid. I programmet får du fram ett faktureringsunderlag och kan enkelt skriva ut fakturor.


Huvudfunktioner i BL Tidredovisning

Register medarbetare, arbetskoder och kunder

BL Tidredovisning arbetar med tre grundläggande register – medarbetare, arbetskoder och kunder.

Tid registreras normalt per medarbetare. Därför behöver du lägga upp dina medarbetare i ett register. Vissa av de basuppgifter du lägger upp är desamma som i registret Anställda i BL Lön.

Arbetskoderna kan vara debiterbara eller icke debiterbara men du kan även registrera exempelvis utlägg och ledighet. Om du behöver använda ett stort antal arbetskoder har du möjlighet att gruppera dessa på olika sätt.

Kundregistret är samma register som finns i BL Fakturering. Det spelar ingen roll om du lägger upp kunderna i faktureringsprogrammet eller i tidredovisningen. Det finns även möjlighet att dela in kunderna i olika kundgrupper bland annat för att få ut användbar statistik.

Tidregistrering

I tidredovisningen arbetar du med att lägga in alla tider. Medarbetarnas registrerade debiterbara tider ackumuleras på respektive kund. Ej debiterbar tid ackumuleras likaså men sådan tid registrerar du normalt inte på någon särskild kund.

Debitering och fakturering av tid

När tiderna har registrerats är nästa steg att bestämma vad som ska debiteras kunderna. Kanske behöver du göra justeringar i den tid som registrerats. Det du slutligen bestämmer dig för att debitera är alltså det som kommer på fakturan. Efter att du fastställt vad som ska debiteras är det dags att skriva ut fakturorna.

Du som har BL Fakturering får en automatisk uppdatering av kundreskontran. Om du väljer att fakturera i ett annat program skriver du istället ut ett debiteringsunderlag.

Integrering med BL Fakturering, BL Lön och BL Bokföring

Du som även har BL Fakturering kan få en automatisk uppdatering av kundreskontran. Har du dessutom BL Bokföring kan du även uppdatera bokföringen automatiskt från BL Fakturering. Du som också har BL Lön kan använda din tidregistrering för att automatiskt överföra arbetade timmar till lönemodulen.

Om du har BL Bokföring Plus kan du föra över dina registrerade tider till bokföringen. Dessa kommer då att hamna i programmets antalsredovisning. På så sätt kan du i tex resultatrapporten för ett projekt se hur många timmar som medarbetarna lagt ner.

Utskrifter

Det finns en mängd användbara utskriftsalternativ i BL Tidredovisning. Bland annat kan du ta ut tidrapporter, medarbetarrapporter, debiteringsunderlag, projektrapporter och olika typer av listor.

warning Created with Sketch.