Björn Lundén AB

Tidgrupper

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Du kan strukturera dina arbetskoder genom att koppla en arbetskod till en viss tidgrupp. Det är frivilligt att lägga upp tidgrupper men det är ett bra hjälpmedel att hitta dina arbetskoder i listan eller vid utskrifter. Du kan även ha nytta av tidgrupper genom att du kan välja att sammanslå arbetskoder i samma grupp på utskriften av fakturorna.

Uppläggning av tidgrupper

  1. Gå till Uppläggning – Tidgrupper.
  2. Välj Ny för att skapa en tidgrupp
  3. Ange ett namn på tidgruppen och till vilken Typ den här tidgruppen ska höra.

Du behöver inte från början lägga upp några tidgrupper. Det kan du göra i efterhand och du kan även i efterhand ändra vilken tidgrupp en viss arbetskod ska höra till.
När du lagt upp dina tidgrupper måste du knyta dina arbetskoder till rätt tidgrupp. Läs mer om i avsnittet för Arbetskoder.

 

warning Created with Sketch.