Bjorn Lunden

Utskrift tidrapporter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Under Utskrift – Tidrapporter finns ett antal tidrapporter att välja mellan.

Rapporter

  • Tidrapport – Tidrapporten visas per medarbetare. Du kan se vilka tider som finns registrerade per kund och arbetskod för medarbetaren.
  • Sammandrag per arbetskod – Listan visar hur många timmar som registrerats per arbetskod.
  • Tider per kund – Rapport visas per kund istället för medarbetare.
  • Tider per projekt – Rapporten visas per projekt istället för per medarbetare.

Urval

Du kan begränsa tidrapporten genom att selektera på följande:

  • Medarbetare
  • Kund
  • Arbetskoder
  • Kst/Kb/Projekt – Kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
  • SQL – Används om du vill skriva ut en mer specifik rapport.  Läs mer om detta under urval vid listutskrifter.
  • Datum

Du kan också bocka för om du vill begränsa rapporten till Debiterbara arbetskoder, Ej debiterbara, Ej arbetskoder eller Ledighet.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.
warning Created with Sketch.