Björn Lundén AB

Utskrift tidrapporter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Under Utskrift – Tidrapporter finns ett antal tidrapporter att välja mellan.

Rapporter

  • Tidrapport – Tidrapporten visas per medarbetare. Du kan se vilka tider som finns registrerade per kund och arbetskod för medarbetaren.
  • Sammandrag per arbetskod – Listan visar hur många timmar som registrerats per arbetskod.
  • Tider per kund – Rapport visas per kund istället för medarbetare.
  • Tider per projekt – Rapporten visas per projekt istället för per medarbetare.

Urval

Du kan begränsa tidrapporten genom att selektera på följande:

  • Medarbetare
  • Kund
  • Arbetskoder
  • Kst/Kb/Projekt – Kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
  • SQL – Används om du vill skriva ut en mer specifik rapport.  Läs mer om detta under urval vid listutskrifter.
  • Datum

Du kan också bocka för om du vill begränsa rapporten till Debiterbara arbetskoder, Ej debiterbara, Ej arbetskoder eller Ledighet.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.