Björn Lundén AB

Tidregistrering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

När du gör registreringar av tid i programmet skapas samtidigt ett debiteringsunderlag. Utifrån detta underlag skapar du fakturor som du kan skriva ut och skicka till kunderna.

Arbetsgång för tidregistrering

 1. Börja med att registrera datum, antingen genom att skriva in ett datum, eller dubbelklicka i kalendern nere till vänster.
 2. När du registrerar tid går det snabbast om du förflyttar dig mellan fälten med [Enter]. Du kan också klicka dig fram mellan kolumnerna.
 3. I nästa kolumn väljer du medarbetare genom att dubbelklicka i medarbetareregistret nere till vänster eller skriv medarbetarens id.
 4. Ange sedan en kund genom att dubbelklicka på kunden i kundregistret som du ser nere till vänster, eller skriv kundens id (kundnumret).
 5. Därefter väljer du Arbetskod. Dubbelklicka på arbetskoden i listan eller skriv Id för arbetskoden.
 6. I kolumnen Benämning kommer namnet du angett på arbetskoden fram. Du kan alltid välja att skriva egen text i denna ruta.
 7. Nästa kolumn har beteckningen T. Om du klickar i det fältet får du upp ett fönster där du kan skriva in Extra text för den transaktionsraden.

 

Några tips!

 • Under knappen Mer kan du bestämma hur tidregistreringsfönstret ska se ut
 • Om du väljer en medarbetare, arbetskod eller ett projekt via snabbknapparna överst i programmet eller i listan under föreslås det valet när du registrerar dina tider.
 • Om du under Företagsuppgifter –  Tidredovisning markerar ”Ta med extra text till faktura” kommer texten att skrivas ut på fakturan.
 • Om du markerat ”Slå ihop lika arbetskoder” i Företagsuppgifter – Tidredovisning skrivs den extra texten inte ut på fakturan.
Tiden registreras i timmar, tänk därför på att ange decimala värden, t ex 1,75 för 1 timme och 45 minuter. Priset beräknas utifrån dina inställningar, men du har alltid möjlighet att ändra priset vid registreringen.

Gå med [Enter] till nästa rad och fortsätt registrera. När du registrerat samtliga rader och kontrollerat att det ser rätt ut bekräftar du med Spara och sedan Avsluta.

warning Created with Sketch.