Björn Lundén AB

Utskrift projektrapporter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

I projektrapporten ser du vad som registrerats på respektive projekt, kund, datum, arbetskod, tid, belopp samt total tid och upparbetat belopp.

Urval

Du kan begränsa projektrapporten genom att göra vissa urval:

  • Medarbetare
  • Kund
  • Arbetskoder
  • Kst/Kb/Projekt – Kostnadsställen, Kostnadsbärare, Projekt
  • SQL – Om du vill skriva ut en mer specifik rapport så kan du gör detta genom att ange en SQL-fråga. Läs mer om detta under urval vid listutskrifter.
  • Datum – Vill du se tidrapporten för en viss period anger du ett datumintervall här. Lämnar du tomt omfattas alla datum med registrerade tider.

Du kan också bocka för om du vill skriva ut ett projekt per sida.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.
warning Created with Sketch.