Björn Lundén AB

Utskrift Anställda/Medarbetare

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning och BL Lön

Det finns tre listor över anställda att välja mellan. Dessa kan vara praktiska i olika sammanhang. Listorna kan selekteras på anställningsnummer, kategori (arbetare/tjänstemän), postnummer och med hjälp av SQL.

Den här utskriften är densamma för anställda i BL Lön och medarbetare i BL Tidredovisning.

Listalternativ

  • Telefonlista – Innehåller anställningsnummer, namn och de telefonnummer som finns registrerade på den anställde.
  • Adresslista – Innehåller, förutom uppgifterna i telefonlistan, också adress och personnummer för varje anställd.
  • Anställningskort – Det här är en fullständig lista med alla de uppgifter som finns registrerade för den anställde, t ex de egna ackumulatorer du kan lägga upp. Du ser också de ackumulerade beloppen för lön, förmåner och skatt hittills under året.

Utskriften går att sortera i id-nummerordning, på namn, på sorteringsnamn, på kategori, på telefonnummer, på postnummer eller på bankkonto.

Observera att anställda som har ett avgångsdatum på anställdakortet undantas från listutskrifterna.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.
warning Created with Sketch.