Björn Lundén AB

Utskrift fasta priser

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning

Under Utskrift – Fasta priser kan du skriva ut en fastprislista på de avtal du har lagt upp. Listan visar varje fastprisavtal för sig och du kan se hur de är upplagda och kommer att hanteras i bokföringen.

Urval

Du kan begränsa fastprislistan genom att göra vissa urval:

  • Kund
  • Period
  • SQL – Om du vill skriva ut en mer specifik rapport så kan du gör detta genom att ange en SQL-fråga.

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.
warning Created with Sketch.