Bjorn Lunden

Bokför utgående leverantörsskulder (kontantmetod)

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Om du har kontant-/bokslutsmetoden för momsredovisning, dvs du bokför endast dina kund- och leverantörsfakturor vid betalningstillfället och inte vid registreringstillfället, ska du trots detta boka upp kundfordringar och leverantörsskulder för de obetalda kund- och leverantörsfakturorna i samband med bokslutet.

BL Leverantör kan hjälpa dig att boka upp de leverantörsfakturor som är inkomna, men ej betalda, vid bokslutsdatumet.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Bokför utgående leverantörsskulder (kontantmetod).
  2. I fönstret som kommer upp ska du välja för vilket räkenskapsår du vill boka upp leverantörsskulder. Välj det aktuella året.
  3. Du får en kontrollfråga om du vill bokföra leverantörsskulder för aktuellt bokslutsdatum. Om du svarar Ja här kommer en journal på de leverantörsfakturor som bokas upp att skapas. Om du har automatuppdatering till bokföringen kommer dessutom ett verifikationsnummer att skrivas ut på journalen och posterna har blivit bokförda. Om du inte har automatuppdatering till bokföringen får du istället en bokföringsorder som du kan bokföra manuellt.

Programmet kommer att hålla reda på vilka reskontraposter som har bokats upp som leverantörsskulder och vilka som inte gjort det när du gör betalningarna på det nya räkenskapsåret och automatiskt anpassa de bokföringsunderlag du får efter det.

Denna funktion kan endast användas om du angett kontantmetoden under Uppläggning – Momsuppgifter. Om du har faktureringsmetoden och försöker skapa denna bokföringsorder kommer du att få ett felmeddelande.
warning Created with Sketch.