Bjorn Lunden

Utskrift av lista över inkomna fakturor

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Du kan ta ut en förteckning över samtliga inkomna leverantörsfakturor vid en viss tidpunkt.

Listan kan bland annat användas:

  • Som en översikt över antalet leverantörsfakturor som kommer in.
  • När en faktura är ute på någon avdelning för attest, så kan du se att den har kommit till ditt företag och blivit registrerad.
  • När du vill få samtliga leverantörsfakturor utskrivna i löpnummerordning.

För att skriva ut listan över inkomna fakturor väljer du Utskrift – Historik – Lista över inkomna fakturor. Här kan du göra följande alternativ:

  • Skriv Kontering. Om du markerar här får du även med konteringen på utskriften.
  • Skriv verifikationsuppgift. Om du markerar detta alternativ ser du vilken verifikation fakturan är konterad i. Detta val rödmarkerar dessutom de fakturor som har hamnat i fel period i bokföringen (jämförelsen görs mot fakturadatumet).
  • Urval. Du kan göra urval på datum, löpnummerintervall, leverantörsnummer, kategori, reskontrakonto, kostnadskonto, kostnadsställe, kostnadsbärare samt projekt. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma.
  • Skrivarinställningar. Här gör du de inställningar du önskar t ex om du vill förhandsgranska.
  • Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i löpnummerordning, datumordning, leverantörsnummerordning eller bokstavsordning.

När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK. Då får du ut en lista över inkomna fakturor enligt dina inställningar.

warning Created with Sketch.