Bjorn Lunden

Utskrift av lista över gjorda utbetalningar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

I den här listan ser du alla utbetalningar gjorda ett visst datum. Den kan vara bra att ha som underlag när du ska stämma av ert bank- eller plusgiro. Du kan snabbt se när en leverantör fick betalt för en viss faktura.

För att skriva ut listan över gjorda utbetalningar väljer du Utskrift – Historik – Lista över gjorda utbetalningar.

Du kan välja mellan följande alternativ för utskriften:

  • Inkludera betalposter som ligger för bevakning. Om du vill att listan ska ta med även fakturor som är skickade för bevakning markerar du här.
  • Skriv kontering. Om du vill att konteringen för betalningen markerar du här.
  • Skriv verifikationsuppgift. Om du markerar detta alternativ ser du vilken verifikation fakturan är konterad på. Detta val rödmarkerar dessutom de fakturor som har hamnat i fel period i bokföringen. (Jämförelsen görs mot fakturadatumet.)
  • Urval. Du kan ta ut listan på olika urval. Programmet föreslår här kalenderår på datumintervallet, men du kan välja egna datumintervall genom att skriva in datumet direkt i datumfältet. Vidare kan du välja om du vill ange ett intervall med löpnummer eller leverantörer.
  • Skrivarinställningar. Här gör du de inställningar du önskar t ex om du vill förhandsgranska.

När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK. Då får du ut lista över gjorda utbetalningar enligt dina inställningar.

warning Created with Sketch.