Bjorn Lunden

Utskrift Utbetalningsjournal – retroaktiv

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Om du vill skriva ut en kopia på en redan utskriven utbetalningsjournal finns möjligheter till det under Utskrift i programmet.

Arbetsgång

  1. Gå in under Utskrift, klicka på Leverantörsjournaler och välj sen Utbetalningsjournal – retroaktiv.
  2. Du ser då en lista som innehåller uppgifter om fakturajournalens nummer, betaldatum samt antal betalningar. Markera den journal du vill skriva ut och klicka OK.
  3. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar, t.ex. om du vill förhandsgranska.
  4. Inställningar – Här ändrar du standardinställningar för utskrift.
  5. När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK och journalen skrivs ut.
warning Created with Sketch.