Bjorn Lunden

Utskrift Reskontralista

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Leverantörsreskontralistan kan användas för ett flertal ändamål, t ex:

  • För avstämning av reskontra gentemot bokföringen
  • Som underlag till bokslutet
  • Som underlag till rapporter
  • Som översikt över leverantörsskulderna/kundfordringarna

Arbetsgång

  1. För att skriva ut leverantörsreskontra listan går du in under Utskrift – Reskontra – Reskontralista. Du kan även klicka direkt på knappen Reskontralista i snabbvalsmenyn.
  2. Inställningar: Här anger du per vilket datum du vill ta ut leverantörsreskontralistan, programmet föreslår automatiskt dagens datum. Du kan ändra detta genom att skriva in ett datum direkt i datumfältet. Vidare anger du här om du vill specificera delbetalningar, ange bankgiro- och/eller plusgironummer. Om du vill kan du också visa avstämning mot bokföringen genom att markera det alternativet. Du kan även välja att bara visa de förfallna fakturorna eller de betalspärrade fakturorna eller om du vill undanta fakturor skickade för bevakning.
  3. Urval: Här kan du göra urval på leverantörsnummer, reskontrakonto, kategori, kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma.
  4. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar t ex om du vill förhandsgranska.
  5. Sorteringsordning: Du kan välja om utskriften ska göras i bokstavsordning, nummerordning, förfalloordning eller löpnummerordning.
  6. När du gjort de inställningar du vill göra, väljer du OK så skrivs listan ut. Du kan även förhandsgranska utskriften genom att bocka i rutan för förhandsgranska utskriften innan du klickar på OK.
Du har väl även sett avstämningsverktyget för leverantörsreskontran under Aktivitet – Avstämning leverantörsreskontra som kan underlätta arbetet med att identifiera eventuella differenser under en given period för ett givet reskontrakonto. 
warning Created with Sketch.