Bjorn Lunden

Utskrift oattesterade leverantörsfakturor

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Här kan du skriva ut de leverantörsfakturor som är ankomstregistrerade och preliminärbokade via attesthanteringen. Du får full kontroll över alla fakturor som är ute hos olika personer för attest. Du kan skriva ut listan med olika urvalsintervall. Gör du inga urval skrivs allt ut i den valda utskriftsordningen.

Arbetsgång

  1. För att skriva ut en lista på oattesterade leverantörsfakturor går du in under Utskrift, väljer Reskontra och därefter Oattesterade leverantörsfakturor.
  2. Urval: Här kan du göra urval på leverantör, reskontrakonto, kategori samt attestkod. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma
  3. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar, t ex om du vill förhandsgranska.
  4. Sorteringsordning: Här kan du ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i bokstavsordning, leverantörsnummerordning, förfalloordning eller attestkodordning.
  5. Väljer du attestkodordning görs ett sidbyte mellan varje attestkod. Du kan alltså ge varje attestberättigad person en påminnelse om de fakturor som du saknar attest på.
  6. När du gjort de inställningar du vill göra, väljer du OK så skrivs listan ut.
Om du vill ha en sida per attestkod ska du alltså välja sorteringsordningen attestkodordning.
warning Created with Sketch.