Bjorn Lunden

Utskrift av avstämningslista reskontra/bokföring

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör och BL Fakturering

Det är viktigt att ha god kontroll över leverantörsskulderna. Därför rekommenderar vi att du löpande tar ut leverantörsreskontralistan för avstämning mot bokföringen.

Denna lista kan bland annat användas till:

  •  Avstämning av obetalda fakturor vid ett månadsskifte.
  •  Uttag av statistik över inköp.
  •  Att snabbt kunna se vad som är förfallet på en viss leverantör.

Arbetsgång

  1. För att skriva ut listan går du in under Utskrift, väljer Reskontra och klickar sen på Avstämningslista reskontra/bokföring.
  2. Du väljer reskontrakonto, konto 2440 ligger förvalt.
  3. Datumintervall: Här kan du ange vilken period du vill se.
  4. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar, t ex om du vill förhandsgranska.
  5. När du gjort de inställningar du vill göra, väljer du OK så skrivs listan ut.
Du har väl inte missat avstämningsverktyget under Aktivitet – Avstämning leverantörsreskontra som kan hjälpa dig att identifiera eventuella differenser inom ett aktuellt datumintervall?
warning Created with Sketch.