Bjorn Lunden

Utskrift Brev/ePost till leverantörer

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Med denna funktion kan du skicka e-post eller skriva ut vanliga brev att posta till dina leverantörer. Du hittar denna funktion genom att välj Utskrift i menyvalet och därefter Brev/e-post till leverantörer i den nedfallande menyn.

Arbetsgång

  1. Typ. Börja med att välja om det ska vara brev eller e-post under valet för typ. Beroende på vilket du valt så anpassas knapparna och funktionerna efter ditt val. Programmet föreslår e-post som typ när du går in i funktionen.

  2. Bifoga fil. Om du valt typen e-post kan du välja att bifoga en fil. Klicka på knappen Bifoga fil och välj vilken fil som ska bifogas.
  3. Om du istället valt typen brev kan du därefter välja mall till vänster om valet för typ. Välj Kundbrev_1.gen eller Kundfax_2.gen. Om du inte är nöjd med utseendet på brevet eller faxet kan du göra ändringar i mallarna, det gör du med hjälp av blankettgeneratorn. Du kan också ha flera mallar upplagda som du väljer mellan, dokumentnamnet måste då börja på ku. Läs mer om detta i kapitlet Blanketter.
  4. Meddelande. Här skriver du in den text du vill skicka till dina leverantörer.
  5. Urval. Här kan du välja vilket urval som du vill hämta mottagare ifrån. Du kan även hämta ett specifikt urval via en SQL-fråga.
  6. Mottagare. Här ser du ditt leverantörsregister. Du kan välja vilka du ska skicka brevet till genom att markera dessa kunder. Du kan använda Windowsstandard med [Shift] samtidigt som du klickar för att markera ­flera i följd eller [Ctrl] för att markera flera enstaka.
  7. Skicka e-post. För att skicka e-postmeddelanden markerar du de leverantörer du vill skicka meddelandet till enligt steget ovan. Klicka därefter på knappen ePosta för att skicka meddelandet. Observera att du måste fylla i en e-postadress på leverantörskortet under Leverantörer om det ska fungera.
  8. Utskrift. Välj knappen Utskrift för att gå vidare. Du får ett meddelande om hur många brev som är markerade för utskrift. Välj Ja för att fortsätta med utskriften, i det läget kan du även välja att förhandsgranska innan utskrift genom att klicka i rutan för Förhandsgranska utskrift.
warning Created with Sketch.