Bjorn Lunden

Utskrift av leverantörsfakturajournal – ouppdaterad

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Om du har svarat Avbryt utan att uppdatera de leverantörsfakturor du registrerat kan du antingen välja att gå tillbaka till registreringsbilden och Uppdatera dessa, eller så kan de uppdateras genom att du skriver ut den ouppdaterade leverantörsfakturajournal som ligger och väntar.

Det här blir alltså en journal över leverantörsfakturor som du redan har registrerat, men som inte uppdaterats till leverantörsreskontran eller bokföringen. I samband med att du gör utskriften kommer uppdateringen att göras.

Arbetsgång

  1. Gå in under Utskrift, klicka på Leverantörsjournaler och välj sen Leverantörsfakturajournal – ouppdaterad.
  2. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar t ex om du vill förhandsgranska.
  3. Inställningar – Här ändrar du standardinställningar för utskrift.
  4. När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK och journalen skrivs ut.
warning Created with Sketch.