Bjorn Lunden

Utskrift Journal skickade leverantörsbetalningar – retroaktiv

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Här kan du skriva ut journaler över skickade leverantörsbetalningar retroaktivt.

Arbetsgång

  1. Gå in under Utskrift, Leverantörsjournaler och välj därefter Journal skickade leverantörsbetalningar -retroaktiv.
  2. Du ser då en lista som innehåller uppgifter om nummer, datum, antal betalningar och typ. Markera den journal du vill skriva ut igen och klicka på OK.
  3. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar, t.ex. om du vill förhandsgranska.
  4. Inställningar – Här ändrar du standardinställningar för utskrift.
  5. När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK och journalen skrivs ut.
warning Created with Sketch.