Bjorn Lunden

Utskrift Leverantörsfakturajournal – retroaktiv

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Om vill skriva ut en kopia på en redan utskriven leverantörsfakturajournal finns möjlighet till det i utskriftsmenyn.

Arbetsgång

  1. Gå in under menyn Utskrift, klicka på Leverantörsjournaler och välj sen Leverantörsfakturajournal – retroaktiv.
  2. Du ser då en lista som innehåller uppgifter om fakturajournalens nummer, fakturadatumintervall, fakturornas löpnummer samt antal fakturor i journalen. Markera den journal du vill skriva ut och klicka OK.
  3. Under Inställningar kan du markera Konteringssammandrag. Då får du en sammanslagen kontering av alla leverantörsfakturor som finns på journalen.
  4. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar, t.ex. om du vill förhandsgranska.
  5. Inställningar – Här ändrar du standardinställningar för utskrift.
  6. När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK och journalen skrivs ut.
warning Created with Sketch.