Bjorn Lunden

Momsuppgifter i BL Leverantör

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

När du registrerar leverantörsfakturor kommer programmet att bokföra transaktioner på moms­konton i bokföringen. För att bokföringen ska bli korrekt och stämma med de ­konton du använder för moms kan du behöva ändra dessa. Här väljer du också om du vill använda Faktureringsmetoden eller Kontant-/bokslutsmetoden som momsredovisningsmetod.

Välj Uppläggning i menyraden och därefter Momsuppgifter. Det spelar ingen roll om du går in på det här menyvalet från BL Fakturering, BL Leverantör eller BL Bokföring. Du kommer till samma programrutin i alla tre fallen.

Då öppnas detta fönster där du kan göra dina inställningar. Nedan går vi igenom det som gäller för BL Leverantör, övriga inställningar kan du läsa om i avsnittet Momsredovisning.

Blandad verksamhet

Om du har blandad verksamhet och bara får lyfta en del av den ingående momsen kan du ange detta i rutan Blandad verksamhet – normal avdragsrätt av ingående moms i %.  Programmet kommer då automatiskt att föreslå proportionering av den ingående momsen i samband med att du registrerar leverantörsfakturor. Även om du angett en momssats på dina kostnadskonton kommer programmet att ta hänsyn till denna i samband med bokföring på det aktuella kontot.

Momsredovisning

Markera här om du har Månadsmoms, Tremånadersmoms, Helårsmoms eller Momsfri verksamhet.

Momsredovisningsmetod

Under Momsredovisningsmetod anger du om momsen ska redovisas enligt faktureringsmetoden eller kontant-/bokslutsmetoden i ditt företag. Faktureringsmetoden är förvald och innebär att du bokför leverantörsfakturor som kostnad och skuld vid registreringstillfället och att minskningen av skulden sker vid utbetalningstillfället. Om du väljer Kontant-/bokslutsmetoden innebär det istället att leverantörsfakturorna endast bokförs vid betalningstillfället. Här kan du läsa mer om funktionen Bokför utgående leverantörsskulder i samband med bokslutet om du använder kontantmetoden.

Behandlingshistorik

Via knappen Beh.hist (x) ser du vilka ändringar som gjorts i momsuppgifterna.. Listan visar av vilken användare-, samt vid vilken tidpunkt ändringen gjorts.

warning Created with Sketch.