Bjorn Lunden

Utskrift Åldersanalys

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

Den här listan ger dig en överblick över hur leverantörsskulderna förfaller i valda intervall per ett valt datum. Du kan även göra urvalet i olika intervall av leverantörer, kategorier eller reskontrakonton. Om du inte gör något urval av intervall skrivs allt ut.

Arbetsgång

  1. För att skriva ut åldersanalyslistan går du in under Utskrift, väljer Reskontra och klickar sen på Åldersanalys.
  2. Inställningar: Här anger du reskontradatum, programmet föreslår automatiskt dagens datum. Du kan ändra detta genom att skriva in ett datum direkt i datumfältet. Antal intervall – Här anger du hur många intervall du vill ha med. Dagar per intervall – Här ställer du in hur många dagar som ska ingå i varje intervall.
  3. Urval: Du kan göra urval på leverantörsnummer, reskontrakonto samt kategori. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma.
  4. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar, t ex om du vill förhandsgranska.
  5. Sorteringsordning: Du kan välja om utskriften ska göras i bokstavsordning, nummerordning eller förfalloordning.
  6. När du gjort de inställningar du vill göra, väljer du OK så skrivs listan ut. Du kan även välja att förhandsgranska utskriften på skärmen genom att bocka i rutan Förhandsgranska utskrift innan du klickar
warning Created with Sketch.