Bjorn Lunden

Utskrift av betalda och obetalda fakturor per leverantör

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör

För att skriva ut listan väljer du Utskrift – Historik – Betalda och obetalda fakturor per leverantör.

Du kan göra följande inställningar för utskriften:

  • Inställningar. Om du markerar En leverantör per sida får du leverantörerna specificerade per sida vid utskriften, annars kan du välja att få dem i en lista sorterade i bokstavs- eller löpnummerordning.
  • Urval. Du kan välja att skriva ut fakturor inom ett visst datumintervall. Programmet föreslår innevarande år vid datumintervallet. Men du kan själv välja om du vill ha ett annat intervall. Du kan också göra urval på leverantör, reskontrakonto och kategori. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma.
  • Skrivarinställningar. Här gör du de inställningar du önskar för utskriften, t ex om du vill förhandsgranska.
  • Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften ska göras i bokstavsordning eller i leverantörsnummerordning.

När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK. Då får du ut en lista över betalda och obetalda fakturor per leverantör enligt dina inställningar.

warning Created with Sketch.