Björn Lundén AB

Drag and drop

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Vid import av ett flertal filer går det att dra den aktuella filen som ska importeras från datorn och släppa den i programmets huvudfönster för att starta en import. De filer som går att importera på detta sätt är:

 • SIE-filer
 • Registerfiler:
 • BLA-filer som kundregister, artikelregister, leverantörsregister, anställningsregister osv.
 • filer från Golfens IT-system
 • filer från fakturaskanningssystem
 • filer från Addmobile
 • filer från Euroshop
 • filer från Oscar fakturering
 • Bokföringsfiler andra format:
 • filer från Pomax
 • filer från Oscar bokföring
 • filer från Spectra bokföring
 • filer från HotSoft
 • filer från Excel

Om importen av den aktuella filen kan generera att ett nytt företag läggs upp (SIE-filer) väljer man först id på det nya företaget, därefter kommer man direkt in i respektive importfunktion. Registerfiler och bokföringsfiler av andra format än SIE kan inte generera ett nytt företag, utan vid import av dessa filer kommer man direkt in i importfunktionen.

Skannade leverantörsfakturor/bildfiler går inte att importera på detta sätt eftersom de kan vara i ett flertal olika format.

Guide taggad med: Drag and drop
warning Created with Sketch.