Björn Lundén AB

Hjälpmeny

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Manual

Eftersom att du läser denna text antar vi att du redan hittat till programmets manual. På många ställen i programmet kan du också trycka på F1-tangenten för att öppna upp aktuell manualdel för den programfunktion du befinner dig i.

Filmade instruktioner

I programmet finns ett flertal guider i form av videoklipp som beskriver hur du arbetar med programmets olika funktioner. Filmerna ligger på vår YouTube-kanal.

BLA Online

När du startar BL Administration öppnas BLA Online i programmet. Du kan också nå BLA Online via programmet genom att välja Hjälp – BLA online i… – vanliga webbläsaren/intrigerat fönster. På BLA Online skriver vi aktuella nyheter  och ger många användbara tips om olika funktioner i programmet. Det finns en sökfunktion som du kan använda för att leta i nyhetsarkivet. Du kan även söka under de olika kategorierna efter nyheter som rör just dina delar av programmet.

Fjärrsupport

Om det behövs för att lösa svårare problem kan vår support koppla upp sig och fjärrstyra din dator samtidigt som vi pratar i telefon med dig. På så vis får vi se precis det du ser på din dator. Detta görs förstås enbart med din tillåtelse och du får själv godkänna att vi startar en fjärrsession tillsammans. Supporten guidar dig hur du ska gå tillväga.

Hämta ny version

Du kan alltid kontrollera om det finns någon nyare version än den du har installerad genom att välja Hämta ny version. Större uppdateringar aviseras automatiskt, medan lite mindre rättelseversioner inte gör det. Här kan du läsa mer om att Hämta ny version.

Mina sidor

Via Mina sidor kan du logga in dig på vår hemsida, där kan du bland annat hämta installationsfiler för de andra program vi levererar, se dina köpta dokumentmallar och e-böcker mm.

Skapa e-postmeddelande

Du kan, om du vill, skapa e-postmeddelanden inifrån programmet. Beroende på vilken inställning du gjort i programmets grundinställningar kommer antingen ditt standard e-postprogram eller FTP-kommunikation direkt från programmet att användas när du gör detta. Här kan du läsa mer om att Skapa e-postmeddelande.

Mallar och blanketter

Under Hjälp – Mallar och blanketter hittar du ett antal användbara blanketter i pdf- och xlt-format. För att kunna öppna pdf-filer måste du ha Adobe Reader installerat på datorn. Om du inte har det kan du ladda hem det gratis från www.adobe.se. xlt-filerna öppnas med Microsoft Excel eller t ex Open Office Calc. För att kunna göra egna beräkningar och använda xlt-filerna kan du först spara ner dem på din dator genom att gå in under Arkiv – Spara som i det öppnade dokumentet.

Företagsdokument flyttar till molnet - gäller för dig med molndatabas

Tidigare har företagsdokument, dvs de dokument du kommit åt under Hjälp – Företagsdokument, lagrats i en mapp, Dokument, under företagsmappen lokalt i datorn/nätverket. Nu lagrar vi istället dessa i molndatabasen, vilket innebär att företagsdokumenten är tillgängliga oavsett hur man kommer åt företaget. Om du vill flytta de befintliga dokumenten från den lokala mappen till databasen väljer du Hjälp – Företagsdokument och klickar på Ny. Peka sedan ut platsen där dokumentet finns att hämta, exempelvis i Dokumentmappen som tidigare använts. Naturligtvis kan du lägga in dokument även från andra platser i datorn/nätverket.


BAS-kontoplaner

Under Hjälp – Bas-kontoplaner hittar du Baskontoplanerna samt de branschkontoplaner som följer med programmet. Här kan du söka efter konton och hämta in dem till den bantade kontoplanen som finns upplagd i ditt företag. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kontoplanen.

Systemdokumentation

En systemdokumentation är en sammanställning över hur företagets bokföring är organiserad. Systemdokumentationen består bland annat av företagets kontoplan och en samlingsplan med en visuell bild som visar hur de olika delarna hänger ihop.

Här kan du läsa mer om programmets Systemdokumentation.

Visa öppna fönster

Om du vill få en snabb överblick över vilka fönster du har öppna i programmet väljer du Hjälp – Visa öppna fönster. Här ser du vilka fönster som är öppna och du har möjlighet både att stänga fönster eller växla mellan fönster genom att dubbelklicka på det fönster du vill komma till, alternativt använda knapparna i fönstrets överkant.

Stäng öppna fönster

Om du vill kan du stänga de fönster du öppnat i programmet via detta menyalternativ. När du går in i menyn får du fram en lista över de fönster som du har öppna och kan enkelt stänga ner de du vill.

Återställ fönster

Om du flyttat ut dina fönster utanför programmets huvudfönster och vill återställa dem till deras ursprungliga läge inom huvudfönstret kan du gå via Hjälp – Återställ fönster.

Återställ verktygsfältet snabbåtkomst

I verktygsfältet snabbåtkomst, dvs den lilla verktygsmenyn längst upp bredvid orben (Här kan du läsa mer om Programmets uppbyggnad), kan du själv anpassa efter dina behov så att du enkelt kan komma åt de funktioner i programmet du ofta använder. Detta gör du genom att högerklicka på ett av snabbvalen eller på ett av menyvalen och välja Lägg till i aktivitetsfältet snabbåtkomst. Om du vid något tillfälle vill gå tillbaka till det ursprungliga utseendet på denna verktygsmeny kan du välja Hjälp – Återställ verktygsfältet snabbåtkomst.

Om BL Administration

Under Hjälp – Om BL Administation hittar du information om vilken programversion du har installerad samt information om hur du når supporten samt ditt kundnummer. 


Björn Lundén – avtalsvillkor för redovisningbyråer

Björn Lundén – avtalsvillkor för företagare

Guide taggad med: Hjälpmeny
warning Created with Sketch.